Προφίλ

Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης με στόχο την παροχή γνώσης γύρω από τους τομείς που σχετίζονται με την εστίαση, τον ξενοδοχειακό κλάδο, τον τουρισμό αλλά και την αισθητική. Με την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των ενοτήτων, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Στην επίσημη ιστοσελίδα μας (www.youlearn.gr), αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες καθώς και τρόποι επικοινωνίας.Last modified: Monday, 24 August 2015, 9:24 AM