ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 55 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοεμβριος


ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓEΛΜΑΤΟΣ:

Ο Ειδικός Εστιατορικής Τέχνης είναι ο απαραίτητος εξειδικευμένος επαγγελματίας που έχει τις γνώσεις και την ικανότητα να οργανώσει το Εστιατόριο ή το Μπαρ σε όλα τα στάδια του από την ίδρυσή του έως την λειτουργία του και την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες.