Τι είναι η Εστίαση;

Ο τομέας της εστίασης περιλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με τη γαστρονομία σε μαγειρικό και ζαχαροπλαστικό επίπεδο, την κατανάλωση αλκοόλ, αφεψημάτων και καφέ καθώς και όλες τις υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στους χώρους που προσφέρονται τα παραγόμενα προϊόντα. Ο τομέας αυτός είναι πολύ ανεπτυγμένος και η ζήτηση επαγγελματιών για την εδραίωση στελεχιακού προσωπικού είναι σε ακόρεστη.

Μαγειρική Τέχνη (Βασική Εκπαίδευση)
Ζαχαροπλαστική (Βασική Εκπαίδευση)
Εστιατορική Τέχνη

Τέχνη του Σερβιρίσματος
Bartender
Barista