Ξενοδοχειακά – Τουρισμός:

Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Είναι ο τομέας που απασχολεί κατά την καλοκαιρινή, κατά βάση, περίοδο περισσότερους από 460.000 εργαζόμενους (στοιχεία ΙΟΒΕ). Ο τομέας αυτός λόγω του ανταγωνισμού κινείται σε υψηλά επίπεδα για αυτό και ο επαγγελματισμός είναι βασικό γνώρισμα των υπαλλήλων του τομέα αυτού. Ασχολείται με την οικονομία, την οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο των ξενοδοχειακών μονάδων και γενικά των τουριστικών επιχειρήσεων.


Υπάλληλος Υποδοχής
Supervisor Reception