ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - SUPERVISOR

Ο τομέας του Supervisor, είναι ο τομέας ο οποίος ασχολείται με τις κρατήσεις μίας ξενοδοχειακής μονάδας. Αποτελείται από στελέχη τα οποία έχουν μεγάλη εμπειρία στη reception των ξενοδοχείων και είναι πολύ καλοί γνώστες ξενοδοχειακών προγραμμάτων και λογισμικών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 35 εκπαιδευτικές ώρες & 18 ώρες αυτοεκπαίδευσης

ΚΟΣΤΟΣ: 320€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Ιανουάριος - Φεβρουάριος κάθε έτους


ΣΚΟΠΟΣ

Το τμήμα Supervisor Reception  - Κρατήσεις έχει σκοπό να δημιουργήσει στελέχη για το τμήμα της Υποδοχής Reception και το τμήμα Κρατήσεων. Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να αναλάβει θέση υπευθύνου βάρδιας ή προιστάμενος τμήματος Reception ή Κρατήσεων.