ΤΕΧΝΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η διαδικασία του φαγητού δεν είναι μόνο μία φυσική ανάγκη για την επιβίωση του οργανισμού, αλλά είναι και μία πολύ σημαντική μορφή απόλαυσης και διασκέδασης. Ένα χώρο εστίασης τον κρίνουμε για δύο πολύ βασικά θέματα, α) Τα προιόντα που μας προσφέρει και β) τις υπηρεσίες που δεχόμαστε. Στους χώρους εστίασης το κομμάτι των υπηρεσιών το αναλαμβάνει το προσωπικό του Service. συμπεριφορά, η εξυπηρέτηση, η σωστή και τεκμηριωμένη πρόταση ενός προιόντος καθώς επίσης και η επίλυση ενός προβλήματος είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία σερβιτόρου που θα αναδείξει τον ίδιο αλλά και την επιχείρηση που εργάζεται.

Εισαγωγή:

Στην ενότητα αυτή, θα μάθουμε την ιστορία και την εξέλιξη των «Εστιατορίων» και της «Τέχνης Σερβιρίσματος» στο πέρασμα των χρόνων. Επίσης θα γίνει αναφορά στο πως πρέπει να είναι η συνολική στάση και συμπεριφορά του σερβιτόρου απέναντι στους πελάτες του εστιατορίου καθώς και το πόσο σημαντική είναι η ομαδική εργασία για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου που είναι να φύγει ικανοποιημένος ο πελάτης. Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζεται ο αντικειμενικός σκοπός του σερβιτόρου καθώς επίσης οι υπευθυνότητες του απέναντι στην επιχείρηση και στους πελάτες.

Σκοπός: Είναι ο σπουδαστής να μάθει να συμπεριφέρεται σωστά στους πελάτες του εστιατορίου και πως θα πρέπει να μάθει να λειτουργεί σαν ομάδα με το υπόλοιπο προσωπικό.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει:
 • να αναφέρει την ιστορική εξέλιξη των εστιατορίων και της τέχνης του σερβιρίσματος
 • να γνωρίζει πως θα πρέπει να συμπεριφέρεται στους πελάτες ενός εστιατορίου
 • να γνωρίζει τι πάει να πει ομαδική εργασία
 • να αναφέρει τις ευθύνες που έχει ο ίδιος στο εστιατόρια αλλά και τις ευθύνες που φέρει στους πελάτες του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Η φιλοξενία που δείχνουμε, το πώς δουλεύουμε για να θεωρηθούμε αποτελεσματικοί καθώς επίσης και τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουμε για να θεωρηθούμε επιτυχημένοι σερβιτόροι παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα. Επίσης αναφέρεται το πώς εξυπηρετούμε και αντιδράμε σε ειδικά αιτήματα που έχουν οι πελάτες στο ποτό και το φαγητό. Τέλος αναφέρονται κάποια μυστικά για την εργασία του σερβιτόρου και αναλύεται το συμπέρασμα πως όλοι κερδίζουν αν εργάζεται δυναμικά και εκτελεί τα καθήκοντα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σκοπός: Ο σπουδαστής θα πρέπει να μάθει να είναι αποτελεσματικός αλλά και τα βήματα για να γίνει ένας επιτυχημένος σερβιτόρος. Αλλά και πως θα είναι σωστός και ευγενής στα αιτήματα των πελατών του.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει:
 • να λειτουργεί ως αποτελεσματικός σερβιτόρος
 • να αναφέρει αλλά και να λειτουργεί με τα βήματα ενός επιτυχημένου σερβιτόρου
 • να αναγνωρίζει τα καθήκοντα του και να τα εκτελεί με τον καλύτερο τρόπο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Η ενότητα αυτή είναι από τις πιο σημαντικές καθώς αναλύονται πολλά και διαφορετικά στοιχεία για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο σερβιτόρος από άποψη συμπεριφοράς στην καθημερινότητα της δουλειάς, το πώς αντιδράει σε ένα δυσαρεστημένο πελάτη και γενικά το πώς επιλύει προβλήματα του Service και τέλος παρουσιάζονται συμβουλές για το σερβίρισμα και τις γενικές αρχές εξυπηρέτησης μέσα στην επιχείρηση.
Σκοπός: Ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί, να ανταπεξέρχεται σε τυχόν προβληματικές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια του service.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει τον τρόπο σωστής επικοινωνίας με τον πελάτη
 • να προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες
 • να γνωρίζει τους τρόπους επίλυσης των προβληματικών εγκαταστάσεων
 • να αναφέρει και να κάνει κτήμα του τις καλές αρχές συμπεριφοράς

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που γίνονται πριν, κατά τη διάρκεια και στο κλείσιμο της πρωινής βάρδιας. Η ενότητα ξεκινάει με το άνοιγμα του εστιατορίου, τις κινήσεις του προσωπικού, τον έλεγχο στα τμήματα, συνεχίζει με την προσέλευση των πελατών και τη διαδικασία του σερβιρίσματος και τέλος γίνεται αναφορά στις λειτουργίες και διαδικασίες που γίνονται κατά το κλείσιμο του εστιατορίου.
Σκοπός: Ο σπουδαστής μαθαίνει ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχει στην πρωινή βάρδια του εστιατορίου. Καθώς και πως πρέπει να συμπεριφερθεί κατά την προέλευση των πελατών.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει ποιες είναι οι υποχρεώσεις στο άνοιγμα του εστιατορίου
 • να γνωρίζει πως πρέπει να καλωσορίσει τους πελάτες
 • να γνωρίζει τον τόπο που πρέπει να σερβίρει τους πελάτες
 • να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στον κλείσιμο του εστιατορίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Η βραδινή βάρδια είναι η τελευταία βάρδια εστιατορίου της επιχείρησης. Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί το πώς κινούμαστε, πως οργανονόμαστε και πως λειτουργούμε. Το κλείσιμο του εστιατορίου και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται πριν την έλευση κόσμου, τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε κατά την προσέλευση των πελατών και τέλος το πώς γίνεται το σερβίρισμα σε αυτή την βάρδια. Η βραδινή βάρδια είναι εξίσου σημαντική με την πρωινή βάρδια, με τη διαφορά ότι στη βάρδια αυτή υπάρχει ένα κλικ πιο πολύ επισημότητας. Στην ενότητα αυτή μαθαίνουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μας βάλουν στο κλίμα και θα μας προετοιμάσουν για την βάρδια αυτή.
Σκοπός: Ο σπουδαστής μαθαίνει ποιές είναι οι υποχρεώσεις που έχει να κάνει κατά την διάρκεια της βραδινής του βάρδιας. Αλλά και το πως πρέπει να υποδέχεται τους πελάτες.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει τις υποχρεώσεις της βραδινής βάρδιας
 • να γνωρίζει πως πρέπει να καλωσορίσει τους πελάτες
 • να γνωρίζει τον τόπο που πρέπει να σερβίρει τους πελάτες
 • να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στον κλείσιμο του εστιατορίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Ανεξαρτήτως είδος, όγκου και δυνατοτήτων, όλα τα εστιατόρια έχουν βαθμίδες ιεράρχησης. Η ιεράρχηση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλες τις επιχειρήσεις, καθώς κατανέμονται οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες στα αντίστοιχα μέλη της επιχείρησης αυτής. Η ιεράρχηση παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα προσωπικού το οποίο και στην προκειμένη περίπτωση ονομάζεται «Οργανόγραμμα Προσωπικού Εστιατορίου». Στην ενότητα αυτή εκτός από την παρουσίαση του οργανογράμματος θα γίνει και αναφορά στις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που φέρει ο Maître του εστιατορίου.
Σκοπός: Ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει την ιεραρχία της επιχείρησης καθώς και ποιες είναι οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο καθένας.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να αναφέρει τις βαθμίδες ιεράρχησης της επιχείρησης
 • να αναφέρει τις αρμοδιότητες του κάθε ένα μέσα στην επιχείρηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Στην ενότητα αυτή θα γίνει παρουσίαση των επιχειρήσεων ως προς τα προϊόντα τα οποία παράγουν και ως προς τον τρόπο εκμετάλλευσής τους. Η οργάνωση και η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών θα αναφερθούν στην ενότητα αυτή. Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει την οργάνωση και την λειτουργία των κάθε ειδών επιχειρήσεων επισιτισμού.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις επισιτισμού
 • να αναφέρει την οργάνωση των διαφόρων επιχειρήσεων επισιτισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Το εστιατόριο για να λειτουργήσει σωστά εκτός από το καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό χρειάζεται να έχει και αντίστοιχο εξοπλισμό ουτοσώστε να γίνεται η δουλεία του σερβιτόρου αποτελεσματικά και πιο επαγγελματικά. Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε το πώς εξοπλίζεται ένα εστιατόριο και πως γίνεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει τον εξοπλισμό του εστιατορίου (έπιπλα, σκεύη, λινά).
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να αναφέρει τα έπιπλα του εστιατορίου
 • να αναφέρει την χρησιμότητα των σκευών
 • να αναφέρει την χρησιμότητα των λινών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη σε δύο πολύ βασικούς τομείς. Στον πρώτο τομέα αναλύονται τα συστήματα εργασίας που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίσταση και την κατηγορία πελατών μας. Ο δεύτερος τομέας αναφέρει σε λίστα και μετά επεξηγεί με κάθε λεπτομέρεια όλες τις κατηγορίες menu που υπάρχουν και υλοποιούνται σε εστιατόρια και σάλες σε όλο τον κόσμο.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει πως υπάρχουν διάφορα συστήματα εργασίας ανάλογα με τους πελάτες που έχει να εξυπηρετήσει. Καθώς και τις διάφορες κατηγορίες menu που έχει ένα εστιατόριο.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει τα διαφορετικά συστήματα εργασίας
 • να κατονομάζει τις κατηγορίες του Menu
 • να εξηγεί τις κατηγορίες του Menu

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Η ενότητα αυτή αναλύει το βασικό προϊόν πώλησης ενός εστιατορίου, το οποίο φυσικά δεν είναι άλλο από το γεύμα. Το γεύμα στην ενότητα αυτή αναφέρεται στις κατηγορίες του και αναλύεται διεξοδικά ώστε να βάλει το μαθητή στη διαδικασία να κατανοήσει την πολύπλευρη κατάσταση του εστιατορίου..

Σκοπός: Ο σπουδαστής μαθαίνει τα γεύματα που υπάρχουν σε ένα εστιατόριο.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να αναγνωρίζει τα κύρια γεύματα
 • να αναγνωρίζει τα δευτερεύοντα γεύματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Το πιο γοητευτικό στοιχείο σε ένα εστιατόριο παρουσιάζεται στην ενότητα αυτή. Και ο λόγος για το πώς στήνουμε ένα τραπέζι. Ξεκινώντας από τα τραπέζια, τον σωστό και λεπτομερή τρόπο τοποθέτησης του τραπεζομάντηλου, το σωστό σχηματισμό της πετσέτας, τη λεπτομέρεια για το που και πως βάζουμε τα μαχαιροπίρουνα και τέλος για το σημείο που στήνουμε τα ποτήρια. Ανάλογα πάντα με την περίσταση, την κατηγορία του εστιατορίου και το Menu που θα ακολουθηθεί.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει πως στρώνεται ένα τραπέζι ανάλογα τη περίσταση που καλείται να εξυπηρετήσει ένα εστιατόριο.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται το τραπεζομάντιλο και οι πετσέτες
 • να γνωρίζει τον τρόπο και το σημείο που τοποθέτησης των μαχαιροπίρουνων
 • να γνωρίζει τον τρόπο και το σημείο που στήνονται τα ποτήρια

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Τα Menages (αλατοπίπερα, ζαχαριέρες κ.α.) είναι συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στα τραπέζια των εστιατορίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Η σκευοθήκη είναι κατά βάση ένα έπιπλο το οποίο χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση και ταξινόμηση κάποιων στοιχείων – αντικειμένων του εστιατορίου. Η οργάνωση και η λειτουργία της σκευοθήκης και των menages θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί στην ενότητα αυτή.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει ποια είναι τα menages που στήνονται στα τραπέζια αλλά και την χρησιμότητα της σκευοθήκης.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να αναφέρει τα menages που πρέπει να υπάρχουν στα τραπέζια
 • να οργανώνει την σκευοθήκη του εστιατορίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Η ενότητα αυτή μας μαθαίνει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Τον καλύτερο δυνατό τρόπο λήψης παραγγελίας, ανάλογα πάντα με την περίσταση ή του στυλ που έχει υιοθετήσει το κάθε εστιατόριο ξεχωριστά. Το δεύτερο που αναλύει είναι η σωστή διαδικασία λήψης και εκτέλεσης της παραγγελίας.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει τον σωστό τρόπο λήψης της παραγγελίας του κάθε πελάτη.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει τον τρόπο λήψης παραγγελίας
 • να εκτελεί την παραγγελία σωστά και υπεύθυνα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Τα περισσότερα εστιατόρια λειτουργούν πάνω σε ένα μοτίβο σε καθημερινή βάση, όμως υπάρχουν οι περιπτώσεις που στα εστιατόρια αυτά κλείνεται ο χώρος για ειδικές περιπτώσεις όπως γάμοι, συνέδρια, συμπόσια και άλλα. Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στα Banquets, θα αναλυθούν τρόποι που στήνεται ο χώρος και τα τραπέζια, το πώς οργανωνόμαστε στο χώρο και γενικά το πώς λειτουργούμε σε κάθε περίσταση διαφορετικά ανάλογα πάντα του είδους της εκδήλωσης, του αριθμού των προσκεκλημένων και την περίοδο που διεξάγεται η εκδήλωση αυτή.

Σκοπός:Ο σπουδαστής θα μάθει πως ένα εστιατόριο μπορεί να λειτουργήσει και για διάφορες εκδηλώσεις όπως ένας γάμος. Άρα θα μάθει πως στήνεται ένα εστιατόριο σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει πως οργανώνεται μια μεγάλη εκδήλωση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας