ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Κατά βάση σε ένα εστιατόριο μπορεί να πάει κάποιος ως πελάτης με την οικογενειά του ή ως καλεσμένος σε μία εκδήλωση ή δεξίωση. Για όποιο λόγο και να πάει όμως παρατηρεί μία δομή και μία οργάνωση στο χώρο αυτό. Βλέπει ότι υπάρχει ιεράρχηση στο προσωπικό και ο καθένας εκτελεί εντολές ανωτέρων του, παρατηρεί την αρχιτεκτόνική των τραπεζιών ανάλογα με το θέμα της εκδήλωσης και του αριθμού των προσκεκλημένων, επίσης διαβάζει το μενού το οποίο δένει με την προσωπικότητα του εστιατορίου και τον τύπο κουζίνας που προωθείτε. Η εστιατορική τέχνη σου μαθαίνει το πώς να δομήσεις και να οργανώσεις το εστιατόριο σου, πώς να το κάνεις πιο ελκυστικό και τέλος πώς να το αναδείξεις.

Εισαγωγή:

Στο κεφάλαιο αυτό ο σπουδαστής θα γνωρίσει το τι είναι εστιατορική τέχνη ως έννοια και ως ορισμός. Θα κατανοήσει ότι η εστιατορική τέχνη είναι μία επιστήμη η οποία εξελίσσεται πάνω στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών των εστιατορίων και ότι υπάρχει για την βέλτιστη οργάνωση και παραγωγή του εστιατορίου.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει την έννοια της εστιατορικής τέχνης.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει:
 • να περιγράφει τον όρο εστιατορική τέχνη
 • να κατανοεί την εξέλιξη της εστιατορικής τέχνης η οποία εξελίσσεται από τις ανάγκες των πελατών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Λόγω των αυξημένων αναγκών – απαιτήσεων μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στα επισιτιστικά τμήματα μίας επιχείρησης, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει σωστή οργάνωση, σχεδιασμός, συντονισμός και έλεγχος. Οι παράγοντες αυτοί είναι υπό την επίβλεψη ενός στελέχους και της ομάδας του, που στοχεύουν στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε τον F & B manager και το πόσο σημαντικός είναι σε μία επισιτιστική επιχείρηση. Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει πως οργανώνονται, σχεδιάζονται και ελέγχονται τα τμήματα μιας επιχείρησης επισιτισμού. Και την σημαντικότητα του F&B Manager μέσα σε μια επιχείρηση.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει:
 • να αναφέρει τους τρόπους οργάνωσης μιας επιχείρησης
 • να αναφέρει τους τρόπο σχεδιασμού μιας επιχείρησης
 • να αναφέρει τον τρόπο ελέγχου μιας επιχείρησης
 • να γνωρίζει τα καθήκοντα του F&B Manager

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Για το καλύτερο αποτέλεσμα ενός εστιατορίου, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η οργάνωση του χώρου, ούτος ώστε να είναι εργονομικός, εύκολος και λειτουργικός στο να εργαστεί το προσωπικό μέσα σε αυτό. Επίσης η τοποθεσία που θα δραστηριοποιείται είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη, καθώς από τη γεωγραφικότητα της επιχείρησης κρίνεται η προσβασιμότητα των πελατών, η θέα και βιοποικιλότητα του τοπίου καθώς επίσης και η ομαλή λειτουργικότητα της επιχείρησης.
Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει για το πως οργανώνεται ένας χώρος επισιτισμού για να είναι λειτουργικός στο προσωπικό. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για μια επιχείρηση επισιτισμού είναι η γεωγραφική θέση που βρίσκεται και τι μπορεί να προσφέρει.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να οργανώνει το χώρο εργασίας του
 • να αναφέρει το ρόλο που παίζει η τοποθεσία μιας επιχείρησης επισιτισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε την έννοια του μαγειρείου – κουζίνας. Στο χώρο δηλαδή που γίνεται η παραγωγή των εδεσμάτων που θα προσφερθούν στους πελάτες της. Είναι σαφές ότι η οργάνωση, η παραγωγή και η λειτουργικότητα αυτού του χώρου πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα για να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχουν οι πελάτες αλλά και η διοίκηση της επιχείρησης. Το τελευταίο που θα μάθουμε έχει να κάνει με τη στελέχωση του μαγειρείου – κουζίνας καθώς και την ιεραρχική βάση.
Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει για τον χώρο της κουζίνας σε ένα εστιατόριο και για την οργάνωση της, όπου θα πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα για να καλύπτει όλες τις ανάγκες των πελατών. Τέλος θα μάθει την δομή του προσωπικού της κουζίνας.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης της κουζίνας
 • να αναφέρει τη λειτουργικότητα της κουζίνας
 • να γνωρίζει την ιεραρχία της κουζίνας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Το εστιατόριο έχει πολλούς χώρους, που ο κάθε ένας από αυτούς έχει τη δική του ιδιομορφία και τη δική του λειτουργικότητα. Χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τους κύριους χώρους και τους βοηθητικούς. Το κεφάλαιο αυτό θα μας παρουσιάσει τους χώρους αυτούς, θα μάθουμε ο κάθε ένας ξεχωριστά σε τι χρησιμεύει και πως συνδέονται οι χώροι αυτοί μεταξύ τους.
Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει τους κύριους χώρους αλλά και τους βοηθητικούς χώρους ενός εστιατορίου. Οι κύριοι χώροι είναι το μαγειρείο και η τραπεζαρία. Ενώ οι βοηθητικοί χώροι το office, η λάντζα του εστιατορίου, η κάβα, η αποθήκη, το βεστιάριο, τα αποδυτήρια, οι τουαλέτες, το ταμείο και τα γραφεία.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να αναγνωρίζει τους χώρους του εστιατορίου
 • να γνωρίζει τη λειτουργικότητα κάθε χώρου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό μαθαίνουμε το τμήμα προμηθειών. Είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της επιχείρησης στο οποίο γίνονται οι παραλαβές των προϊόντων καθώς επίσης και ο έλεγχος της ποιότητας και των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Γίνεται αναφορά στο πως πρέπει να είναι οργανωμένο, πώς να λειτουργεί και να διοικείται. Τέλος μαθαίνουμε το πώς να επιλέγουμε τους προμηθευτές μας, βάσει ποιων κριτηρίων και ποιων αναγκών.
Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει τα τμήματα των προμηθειών όπου χωρίζονται στα εξής υποτιμήματα: τμήμα αγορών, τμήμα παραλαβών, και οι αποθηκευτικοί χώροι. Επίσης θα μάθει με ποια κριτήρια διαλέγουμε τους προμηθευτές μας.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να αναφέρει τα τμήματα των προμηθευτών
 • να αναφέρει τα τμήματα των προμηθευτών να γνωρίζει τη κατάλληλη επιλογή των προμηθευτών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσουμε τα εδέσματα. Ποια είναι η σειρά παράθεσης εδεσμάτων που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, ποια είναι η κλασική εδεσματολογική σειρά πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι υπόλοιπες και η ανάλυση ανά κατηγορία των εδεσμάτων αυτών . Επίσης στο τέλος της ενότητας μαθαίνουμε δύο βασικά στοιχεία για την προώθηση των εδεσμάτων αυτών, το πώς δημιουργούμε ένα κατάλογο εδεσμάτων, που να είναι ελκυστικός, ευανάγνωστος και να συνδυάζει τα εδέσματα μεταξύ τους και το πώς να δημιουργούμε κατάλογο ποτών που να δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να μπορεί με τις πληροφορίες των ποτών να κάνει τους αντίστοιχους συνδυασμούς με το φαγητό που πρόκειται να γευτεί. Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει την κατηγορία των εδεσμάτων και παράλληλα θα γίνει η ανάλυση των κατηγοριών. Και πως όλα αυτά παρουσιάζονται σε έναν κατάλογο εστιατορίου.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να ξεχωρίζει τις κατηγορίες των εδεσμάτων
 • να δημιουργεί κατάλογο εδεσμάτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Από τα πιο σημαντικά στοιχεία σε ένα γεύμα είναι το ποτό που θα συνδυάσεις και θα συνοδέψεις το φαγητό του. Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσουμε το πιο διαδεδομένο συνοδευτικό ποτό φαγητού το οποίο είναι το κρασί. Θα μάθουμε το τι είναι κρασί, ποια είναι τα στάδια της παραγωγής του, τους τύπους της οινοποίησης και ποια είδη κρασιών υπάρχουν. Επίσης ποιες είναι οι ελληνικές και ποιες οι κλασικές ποικιλίες οινοποίησης, πως επιλέγω κρασί ανάλογα με το φαγητό που θέλω να φάω καθώς επίσης και σε ποιες θερμοκρασίες καταναλώνεται το κρασί ανάλογα με την ποικιλία του.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει πληροφορίες για το κρασί, την ποικιλία του και πως συνδυάζεται κάθε ποικιλία ανάλογα με το φαγητό.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να ξεχωρίζει τις ποικιλίες του κρασιού
 • να προτείνει για κάθε είδος φαγητού ποια ποικιλία κρασιού ταιριάζει
 • να γνωρίζει τις θερμοκρασίες που πρέπει να έχει κάθε ποικιλία κρασιού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων έχει αυξήσει τους ελέγχους στις επισιτιστικές επιχειρήσεις ούτος ώστε να διασφαλίσει την υγιεινή των τροφίμων σε υψηλό επίπεδο. Στην ενότητα αυτή γίνεται γενική παρουσίαση του συστήματος HACCP, ποιες είναι οι κατηγορίες των κινδύνων που υπάρχουν και καραδοκούν γύρω από τα τρόφιμα, το τι προϋποθέτει ο υγειονομικός σχεδιασμός και τέλος ποιες είναι οι σωστές θερμοκρασίες κατά την παραλαβή των προϊόντων.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει γενικές πληροφορίες για τον φορέα ελέγχου τροφίμων. (ΗACCP)
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει πως διασφαλίζεται η υγιεινή των τροφίμων
 • να αναφέρει τις κατηγορίες των κινδύνων γύρω από τα τρόφιμα
 • να γνωρίζει τις σωστές θερμοκρασίας των τροφίμων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του μοντέλου εργασίας τους, λειτουργούν πάνω σε κάποια πρότυπα. Στο επισιτιστικό κομμάτι τα βασικά πρότυπα στα οποία στηρίζεται η παραγωγή της επιχείρησης έχουν να κάνουν με τις προδιαγραφές των αγορών, τις συνταγές που θα παραχθούν, τις αποδόσεις των προϊόντων και τέλος το μέγεθος των μερίδων. Στο τέλος της ενότητας θα μάθουμε εκτός των παραπάνω το πώς γίνεται ο οικονομικός έλεγχος καθώς επίσης και η τιμολόγηση των προϊόντων.

Σκοπός: ο σπουδαστής θα μάθει τα πρότυπα που ακολουθούν οι επιχειρήσεις για την λειτουργία τους. τα πρότυπα αυτά είναι: πρότυπα αγορών, πρότυπα συνταγών, πρότυπα αποδόσεων προϊόντων και πρότυπα γα τις μερίδες. Και τέλος θα μάθει τον οικονομικό έλεγχο της επιχείρησης.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να εκτελεί τα κάθε πρότυπα της επιχείρησης
 • να αναφέρει την διαδικασία των οικονομικών ελέγχων
 • να γνωρίζει τη τιμολόγηση των προϊόντων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Το προσωπικό μίας επιχείρησης είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης, είναι η προσωπικότητα της επιχείρησης. Το προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους πελάτες και ανάλογα με τον τρόπο του και τις ικανότητές του θα πουλήσει στον πελάτη τις προτιμήσεις και τα θέλω του. Το προσωπικό είναι η μηχανή της επιχείρησης, για αυτό και συνεχώς πρέπει να εκπαιδεύεται και να βελτιώνεται στο κομμάτι που απασχολείται. Γενικά για το προσωπικό θα μάθουμε στην ενότητα αυτή.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει για την βαρύτητα που έχει το προσωπικό για την επιχείρηση, η εμπειρία του προσωπικού είναι το μεγάλο ατού της επιχείρησης. Γιατί το προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους πελάτες και με τις δικές του ικανότητες θα πουλήσει το προϊόν στον πελάτη ανάλογα με τις προτιμήσεις του.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να κατανοήσει τη βαρύτητα του προσωπικού
 • να γνωρίζει πως συμπεριφέρεται στην υποδοχή νέων υπαλλήλων
 • να γνωρίζει πως γίνεται η επιμόρφωση των υπαλλήλων μέσα στην επιχείρηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Οι επισιτιστικές επιχειρήσεις ακολουθούν κάποια πρότυπα βασισμένα στην υγιεινή και την ασφάλεια του χώρου, των προϊόντων αυτών καθώς επίσης και του προσωπικού. Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε τους κανόνες υγιεινής και εμφάνισης του προσωπικού, επίσης τα σχέδια πρόληψης ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και τέλος πως θα συμπεριφερθούμε σε περίπτωση πυρκαγιάς και ποιες ασκήσεις ετοιμότητας πρέπει να έχουμε κάνει για να είμαστε προετοιμασμένοι.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει τους κανόνες υγιεινής και εμφάνισης προσωπικού αλλά και πως θα πρέπει να συμπεριφερθεί σε περιπτώσεις ανάγκης πχ: πυρκαγιά.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής
 • να γνωρίζει τη σωστή εμφάνιση του
 • να γνωρίζει πως μπορεί να αντεπεξέλθει σε ειδικές περιπτώσεις ανάγκης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το οργανόγραμμα που τηρείται σε ένα εστιατόριο. Παρουσίαση σε τέσσερις κατηγορίες, το Γαλλικό οργανόγραμμα, το Αγγλικό, το Γερμανικό και τέλος το οργανόγραμμα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα.

Σκοπός: Ο Σπουδαστής θα μάθει το οργανόγραμμα των υπαλλήλων μέσα σε ένα εστιατόριο.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να ξεχωρίζει τις θέσεις του προσωπικού μέσα σε μια επιχείρηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Στόχος μίας επισιτιστικής επιχείρησης είναι πάντα να ικανοποιεί τους πελάτες της. Ο πελάτης είναι το κίνητρο της επιχείρησης για να εργαστεί αποδοτικά και παραγωγικά για την ικανοποίησή του. Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε τι είναι ο πελάτης, ποιες είναι οι κατηγορίες των πελατών και τέλος το τι ζητάει ο πελάτης.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει το πόσο σημαντικό είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Επίσης θα μάθει τα είδη πελατών και τις επιθυμίες που μπορεί να να έχει ο κάθε πελάτης.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να αναγνωρίζει τα είδη των πελατών
 • να γνωρίζει τι ζητάει ο πελάτης από την επιχείρηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Ο σερβιτόρος είναι ο βασικός εργαζόμενος που δεν λείπει ποτέ από μία επισιτιστική επιχείρηση. Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε ποιες είναι οι βασικές αρχές εμφάνισης του προσωπικού, ποιος είναι ο σκοπός και οι υπευθυνότητες του σερβιτόρου, ποια είναι τα σωστά βήματα του service, οι γενικές αρχές σερβιρίσματος και εξυπηρέτησης, τα γενικά πρότυπα για το service και το πώς λύνουμε προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας μας.

Σκοπός:Ο σπουδαστής θα μάθει τις βασικές αρχές της εμφάνισης που θα πρέπει να τηρεί το προσωπικό, τις υπευθυνότητες, τις αρχές σερβιρίσματος και τις αρχές εξυπηρέτησης.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές εμφάνισης του προσωπικού
 • να γνωρίζει να βήματα του service
 • να γνωρίζει τις αρχές εξυπηρέτησης
 • να επιλύει τα προβλήματα στο service

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Σε μία επισιτιστική επιχείρηση υπάρχουν πολλές περιστάσεις που το στήσιμο του καταστήματος διαμορφώνεται ανάλογα με τις καταστάσεις και τις απαιτήσεις του πελάτη. Σκοπός στο κεφάλαιο αυτό είναι να παρουσιάσουμε τα στησίματα των τραπεζιών ανάλογα με την περίπτωση και την επισημότητα της ημέρας.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει πως στήνεται ένα τραπέζι ανάλογα με τη περίσταση που προκύπτει.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει πως στήνεται ένα απλό τραπέζι
 • να γνωρίζει πως στήνεται ένα επίσημο τραπέζι
 • να κατανοεί τους τρόπους που στήνεται ένα τραπέζι

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μεγάλα Banquets από μεγάλα ξενοδοχεία έως και παλάτια από όλο τον κόσμο. Banquets είναι το στήσιμο του χώρου που γίνεται σε μεγάλους χώρους και διαμορφώνεται πάντα βάσει της περίπτωσης και του αριθμού των καλεσμένων.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει πώς στήνεται ένας μεγάλος χώρος για μεγάλο αριθμό καλεσμένων.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει το στήσιμο των Banquets

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας