ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Η μαγειρική είναι μία τέχνη η οποία έχει πολλές παραμέτρους και μία συγκεκριμένη βάση. Εξελίσσεται συνεχώς πάνω στις καινοτομίες και στις βάσεις που έχουν δημιουργήσει όσοι ασχολήθηκαν και έκαναν πράξη το ρητό «για να πας μία επιστήμη ένα βήμα μπροστά, πρέπει πρώτα να ξέρεις όλα τα προηγούμενα». Το επάγγελμα του μάγειρα έχει ζήτηση και οι θέσεις για να καλυφθούν είναι πολλές, αλλά τη διαφορά την κάνουν εκείνοι που έχουν όλα εκείνα τα εφόδια για να είναι ανταγωνιστικοί, με κυριότερο τη θεωρητική – πρακτική γνώση.

Εισαγωγή:

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται οι περίοδοι της εξέλιξης της μαγειρικής τέχνης από την ανακάλυψη της φωτιάς μέχρι την γέννηση της μοριακής μαγειρικής.

Συνεχίζει η ενότητα με τις επιρροές των διατροφών από άλλους λαούς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες που είναι:

 • γεωγραφικοί παράγοντες
 • οικονομικό-πολιτικοί παράγοντες
 • πολιτιστικοί παράγοντες
 • θρησκευτικοί παράγοντες
 • σύγχρονος τρόπος ζωής/ τάση της μόδας
Σκοπός: Ο σπουδαστής θα γνωρίσει την εξέλιξη της μαγειρικής τέχνης από τις σημαντικότερες περιόδους που την εξέλιξαν αλλά και τις επιρροές που έχει η μαγειρική από τους διάφορους λαούς.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να γνωρίζει και να αναφέρει τις κυριότερες περιόδους εξέλιξης της μαγειρικής τέχνης
 • να γνωρίζει τις επιρροές του κάθε λαού
 • να αναφέρει τους παράγοντες που επηρέασαν τις εξελίξεις της μαγειρικής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Για να σταδιοδρομήσει και να ανελιχθεί ένας μάγειρας με επιτυχία, δεν αρκεί η ικανότητα του στη μαγειρική τέχνη, αλλά απαιτούνται και πολλά άλλα προσόντα. Όλα αυτά θα παρατεθούν στην ενότητα αυτή. Σκοπός: Ο σπουδαστής πρέπει να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καλού μάγειρα και να αναφέρει τους τομείς εργοδότησης, τους χώρους εργασίας και την ιεραρχία του προσωπικού της κουζίνας.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • Να κατονομάζει τα χαρακτηριστικά ενός καλού μάγειρα.
 • Να κατονομάζει το προσωπικό του μαγειρείου με ιεραρχική σειρά.
 • Να αναφέρει τους χώρους του Ξενοδοχείου, όπου μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ο μάγειρας.
 • Να κατονομάζει τα τμήματα του μαγειρείου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Η διατήρηση της καλής υγείας του προσωπικού είναι απαραίτητη, για να αποφεύγεται η μεταφορά μικροβίων στη κουζίνα. Στην ενότητα αυτή θα παρατεθούν οι κανόνες υγιεινής του προσωπικού αλλά και των τροφίμων.
Σκοπός: Ο σπουδαστής πρέπει να συνειδητοποιήσει τη σημασία της υγιεινής και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για λειτουργία και εφαρμογή των κανόνων της υγιεινής.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • Να συνειδητοποιήσει τη σημασία της υγιεινής στους χώρους όπου παρασκευάζονται γεύματα.
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα διάφορα μέτρα που είναι απαραίτητα για την πρόληψη τροφικής δηλητηρίασης.
 • Να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της στολής του μάγειρα, να κατονομάζει τα μέρη της και να δικαιολογεί τόσο το χρώμα όσο και το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Η κουζίνα είναι ο παραγωγικός χώρος, του οποίου το προσωπικό χρησιμοποιεί εξοπλισμό που μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα διαφόρων ειδών και διαστάσεων. Σε αυτή την ενότητα θα παρατεθούν τα πιθανά ατυχήματα και τρόποι αποφυγής τους.
Σκοπός: Ο σπουδαστής πρέπει να κατανοεί και να εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας για πρόληψη ατυχημάτων στην κουζίνα.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • Να αναφέρει και να επεξηγεί τους παράγοντες που προκαλούν ατυχήματα μέσα στην κουζίνα.
 • Να αναφέρει και να επεξηγεί τις επιπτώσεις που έχουν τα ατυχήματα στην ομαλή λειτουργία της κουζίνας.
 • Να διακρίνει τα διάφορα είδη ατυχημάτων, που μπορούν να προκληθούν σε μια κουζίνα και να αναφέρει οδηγίες για την πρόληψη τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Η αποθήκευση είναι μέρος της διαδικασίας που αρχίζει από της παραλαβή των προμηθειών και φτάνει μέχρι την προετοιμασία και το μαγείρεμα τους. Κατά το διάστημα αυτό, σύντομο ή μεγάλο, οι περισσότερες προμήθειες αλλοιώνονται με ανεπιθύμητα αποτελέσματα και με αντίκτυπο στην ποιότητα, στην εμφάνιση, στη θρεπτικότητα, στο κόστος, κ.α. Είναι λοιπόν επιτακτικό οι προμήθειες αυτές να αποθηκεύονται σε τέτοιες συνθήκες, ώστε οι δυσμενείς αλλοιώσεις να ελαττώνονται στο ελάχιστο. Στην ενότητα αυτή θα παρατεθούν οι οδηγίες για τη σωστή αποθήκευση των προμηθειών.
Σκοπός: Ο σπουδαστής πρέπει να μπορεί να αντιληφθεί την αναγκαιότητα της σωστής αποθήκευσης των προμηθειών της κουζίνας και να συνειδητοποιήσει τη σημασία της καθαριότητας των αποθηκευτικών χώρων και τους εξοπλισμούς τους.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • Να συνειδητοποιεί ο μαθητής την αναγκαιότητα της σωστής αποθήκευσης των προμηθειών.
 • Να ταξινομεί τις προμήθειες σύμφωνα με τις συνθήκες αποθήκευσης τους.
 • Να αναφέρει οδηγίες που αφορούν τη σωστή αποθήκευση των προμηθειών.
 • Να κατανοεί τη συμβολή της σωστής αποθήκευσης στην οικονομία της μονάδας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Μετά το έμψυχο υλικό, δηλαδή το προσωπικό της κουζίνας, ο εξοπλισμός είναι ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που κρίνεται απαραίτητος για την παρασκευή γευμάτων. Η κατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να έχει μέγιστη απόδοση και λειτουργία με ασφάλεια και οικονομία.
Σκοπός: Ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει να χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Να συντηρεί και να καθαρίζει τον εξοπλισμό της κουζίνας.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • Να διαχωρίζει ο μαθητής τον εξοπλισμό της κουζίνας σε κατηγορίες.
 • Να αναγνωρίζει τον εξοπλισμό της κουζίνας και να περιγράφει τη χρήση του.
 • Να χρησιμοποιεί σωστά και με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας τον εξοπλισμό της κουζίνας.
 • Να συντηρεί και να καθαρίζει σωστά τον εξοπλισμό της κουζίνας.
 • Να ακονίζει τα μαχαίρια με ασφάλεια.
 • Να αναφέρει τυχόν βλάβες και προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη χρήση του εξοπλισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή: Στο μάθημα αυτό ο σπουδαστής θα μάθει τον τρόπο που μπορεί να κόψει διάφορα λαχανικά. Κάθε τρόπος κοπής είναι διαφορετικός για ορισμένα λαχανικά. Σκοπός: Ο σπουδαστής πρέπει να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κοπούν τα λαχανικά.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • Να αναφέρει και να περιγράφει τα διάφορα σχήματα στα οποία κόβονται τα λαχανικά και οι πατάτες.
 • Να κατονομάζει τους τρόπους κοπής των λαχανικών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Μαγείρεμα είναι η παροχή θερμότητας στις τροφές, με σκοπό να επιφέρει σ’ αυτές τις αναγκαίες φυσικές και χημικές αλλαγές, για να γίνουν καταναλώσιμες.

Οι τροφές περνούν από το στάδιο του μαγειρέματος για να:

 • Γίνονται μαλακές και ευκολοχώνευτες. Απαλλάσσονται από μικρόβια που περιέχουν και να διατηρούνται περισσότερο.
 • Ικανοποιούν τις ανθρώπινες αισθήσεις. Αυξάνεται η ποικιλία των παρασκευών.
Σκοπός: Στο τέλος της σειράς των μαθημάτων αυτών, ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές αρχές και διαδικασίες που διέπουν το μαγείρεμα των τροφών
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • Να αναφέρει και να επεξηγεί τους λόγους , για τους οποίους μαγειρεύονται οι τροφές
 • Να αναφέρει τα πλεονεκτήματα ή/και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου
 • Να περιγράφει την κάθε μέθοδο μαγειρέματος
 • Να περιγράφει την εργασία που γίνεται πριν ,κατά και μετά την κάθε μέθοδο
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές ασφάλειας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι ζωμοί.

Ο Ζωμός είναι υγρό που περιέχει ευδιάλυτα θρεπτικά στοιχεία και αρώματα, που βγαίνουν από κόκκαλα (ή και ψαχνό κρέας) και λαχανικά με συνεχές, σιγανό βράσιμο.

Οι ζωμοί είναι η βάση πολλών παρασκευών στην κουζίνα, γι’ αυτό είναι γνωστοί σαν «Fonds de Cuisine», δηλαδή τα θεμέλια της κουζίνας ή φόντα μαγειρικής.

Όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια η παρασκευή φρέσκων ζωμών δεν είναι απλή, γι’ αυτό στη διάθεση του μάγειρα υπάρχουν στην αγορά ζωμοί εύκολης χρήσης σε κύβους, όπως: maggi, knorr, oxo κ.ά.

Σκοπός: Ο σπουδαστής πρέπει να παρασκευάζει τους ζωμούς αλλά και να γνωρίζει τη χρησιμότητα αυτών σε συνταγές.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • Να αναγνωρίζει τους ζωμούς.
 • Να παρασκευάζει τους ζωμούς
 • Να χρησιμοποιεί τους ζωμούς

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας


Εισαγωγή:

Οι σούπες είναι ζεστά ή κρύα υγρά παρασκευάσματα. Προσδιορίζονται από το βασικό συστατικό το οποίο διαφοροποιείται με την προσθήκη διαφόρων υλικών, αλλά και από την τεχνοτροπία παρασκευής της. Σερβίρονται συνήθως στην αρχή του γεύματος, εκτός αν υπάρχει κρύο ορεκτικό, το οποιό προηγείται πάντοτε της σούπας. Διακρίνονται στις κρέμες οι οποίες δένουν από μόνες τους , στις απέραστες σούπες και στις βελουτέ. Υπάρχουν σούπες με έντονο τοπικό και εθνικό χαρακτήρα, επηρεασμένες από τη λαογραφική παράδοση.

Σκοπός: Ο σπουδαστής θα μάθει τις βασικές τεχνικές εκτέλεσης σούπας και βελουτέ.
Στόχοι: Μετά το τέλος την ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει :
 • να αναγνωρίζει τις σούπες περασμένες από τις απέραστες
 • να γνωρίζει και να εκτελεί τις τεχνικές παρασκευής σούπας και βελουτέ
 • να αναφέρει τοπικές αλλά και εθνικές σούπες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 εκπαιδευτικό έτος
ΚΟΣΤΟΣ: Έκπτωση 200€ για εγγραφές έως 15 Ιουλίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Νοέμβριος – Απρίλιος
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές άρχισαν.

Εκμεταλλευτείτε το Εκπωτικό κουπόνι για εγγραφές έως 15 Ιουλίου.

Είσοδος / Αγορά Ενότητας